Hướng Dẫn cơ bản để tạo File cắt CNC cho người mới bắt đầu

Hướng dẫn cơ bản để tạo file cắt CNC cho người mới bắt đầu

Tạo File cắt CNC là gì?

Tạo file cắt CNC là quá trình tạo ra mã chương trình số hóa (G-code) dựa trên thiết kế sản phẩm và thông số gia công. G-code là một loại ngôn ngữ máy tính mà máy CNC (Computer Numerical Control) hiểu để thực hiện các hoạt động cắt, khoan, phay, và các thao tác khác trên vật liệu như kim loại, gỗ, nhựa, và nhiều loại vật liệu khác.

Hướng dẫn cơ bản để tạo file cắt CNC cho người mới bắt đầu 3

Hướng dẫn cơ bản để tạo file cắt CNC cho người mới bắt đầu 2

Hướng Dẫn cơ bản để tạo File cắt CNC cho người mới bắt đầu

Việc tạo file cắt CNC là một quá trình quan trọng trong gia công CNC chính xác và sản xuất. Dưới đây là một hướng dẫn cơ bản để tạo file cắt CNC cho người mới bắt đầu:

Bước 1: Lên ý tưởng và thiết kế:

 • Xác định sản phẩm bạn muốn gia công bằng máy CNC.
 • Vẽ hoặc thiết kế sản phẩm sử dụng phần mềm thiết kế như AutoCAD, SolidWorks, Fusion 360, hoặc phần mềm 3D khác.
 • Đảm bảo rằng bạn đã xác định rõ kích thước, hình dạng và các chi tiết cần thiết.

Bước 2: Chọn loại vật liệu:

 • Xác định vật liệu bạn sẽ sử dụng cho sản phẩm của mình, ví dụ như kim loại, gỗ, nhựa, v.v.
 • Lựa chọn vật liệu dựa trên tính chất cơ học và yêu cầu của sản phẩm.

Bước 3: Sử dụng phần mềm CAM:

 • Chọn một phần mềm CAM (Computer-Aided Manufacturing) phù hợp để tạo mã G-code dựa trên thiết kế của bạn.
 • Một số phần mềm CAM phổ biến là Fusion 360 CAM, Mastercam, SolidCAM, và Vectric Aspire.

Bước 4: Import thiết kế và thiết lập công cụ:

 • Import file thiết kế từ phần mềm thiết kế vào phần mềm CAM.
 • Xác định loại công cụ cắt bạn sẽ sử dụng (dao cắt, dao phay, khoan, v.v.).
 • Thiết lập thông số công cụ như đường kính, chiều dài, số cạnh cắt, v.v.

Bước 5: Thiết lập quỹ đạo cắt:

 • Xác định quỹ đạo cắt cho từng công cụ, bao gồm chiều cắt, tốc độ cắt, chiều sâu cắt, và đường đi của công cụ qua vật liệu.

Bước 6: Tạo chương trình gia công:

 • Sử dụng phần mềm CAM để tạo mã G-code từ các thông số bạn đã thiết lập ở bước trước.
 • Mã G-code là ngôn ngữ máy tính mà máy CNC hiểu để thực hiện các phép cắt.

Bước 7: Kiểm tra và mô phỏng:

 • Trước khi chạy thực tế trên máy CNC, sử dụng tính năng mô phỏng trong phần mềm CAM để kiểm tra xem quá trình gia công có diễn ra đúng như mong muốn hay không.

Bước 8: Chạy máy CNC:

 • Tải mã G-code lên máy CNC thông qua phương tiện truyền thông như USB hoặc mạng.
 • Đặt vật liệu vào máy và đảm bảo rằng vị trí khởi đầu và cố định là chính xác.
 • Bắt đầu quá trình gia công bằng cách chạy chương trình đã tạo.

Bước 9: Theo dõi và kiểm tra:

 • Theo dõi quá trình gia công để đảm bảo rằng mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch.
 • Kiểm tra sản phẩm sau khi gia công hoàn thành để đảm bảo chất lượng.

Bước 10: Tinh chỉnh và cải thiện:

 • Dựa trên kết quả gia công và kiểm tra sản phẩm, bạn có thể cần điều chỉnh thiết lập công cụ và quỹ đạo cắt để cải thiện chất lượng và độ chính xác.

Lưu ý rằng quá trình tạo file cắt CNC có thể phức tạp hơn đối với các sản phẩm phức tạp và yêu cầu kỹ thuật cao hơn. Việc làm quen với phần mềm CAM và quá trình gia công là quan trọng để trở thành một người thạo việc tạo file cắt CNC.