File dxf là file gì? Tổng quan về file dxf mới nhất 2023

File DXF là gì? tổng quan về file dxf

File dxf là file gì?

File DXF (Drawing Exchange Format) là một định dạng tập tin được sử dụng để lưu trữ và trao đổi dữ liệu đồ họa liên quan đến thiết kế và vẽ kỹ thuật. Định dạng này được phát triển bởi AutoDesk và đã trở thành một tiêu chuẩn ngành công nghiệp để chia sẻ dữ liệu liên quan đến các bản vẽ và mô hình CAD (Computer-Aided Design).

File DXF là gì? tổng quan về file dxf 2

Dưới đây là một số thông tin tổng quan về file DXF:

 1. Mục đích: DXF được sử dụng để trao đổi dữ liệu thiết kế giữa các chương trình CAD khác nhau hoặc để lưu trữ dữ liệu thiết kế với mục đích lâu dài.
 2. Đặc điểm: DXF lưu trữ thông tin về các hình ảnh vector như đường thẳng, đa giác, hình tròn, v.v., cũng như các thuộc tính của chúng như màu sắc, lớp, kích thước, v.v.
 3. Khả năng mở rộng: DXF hỗ trợ nhiều loại dữ liệu khác nhau, bao gồm các bản vẽ 2D và mô hình 3D. Điều này cho phép nó được sử dụng trong nhiều ngữ cảnh, từ các bản vẽ đơn giản đến các mô hình phức tạp.
 4. Hỗ trợ ứng dụng: Định dạng DXF được hỗ trợ bởi nhiều phần mềm CAD nổi tiếng như AutoCAD, SolidWorks, SketchUp, và nhiều ứng dụng khác.
 5. Phiên bản: DXF có nhiều phiên bản khác nhau, mỗi phiên bản có thể hỗ trợ các tính năng và khả năng khác nhau. Điều này có thể gây ra sự không tương thích giữa các phiên bản khác nhau nếu không được xử lý cẩn thận.
 6. Tích hợp dữ liệu: DXF không chỉ lưu trữ hình học mà còn chứa thông tin về các lớp (layers), mối liên hệ giữa các đối tượng, thông tin về mô hình không gian (không gian mô hình 2D hay 3D), v.v.
 7. Dễ đọc và chỉnh sửa: Mặc dù DXF là định dạng văn bản, nó khá dễ đọc và hiểu. Do đó, nó cho phép người dùng tự mình chỉnh sửa tập tin file DXF bằng cách sử dụng các trình soạn thảo văn bản.

Tóm lại, tập tin DXF là một định dạng quan trọng trong ngành thiết kế và CAD, cho phép người dùng trao đổi và lưu trữ dữ liệu liên quan đến các bản vẽ và mô hình kỹ thuật.

File DXF là gì? tổng quan về file dxf 3

Các phần mềm đọc file DXF phổ biến nhất 2023

Dưới đây là danh sách một số phần mềm phổ biến có khả năng đọc và xử lý file DXF:

 1. AutoCAD: Đây là phần mềm CAD tiêu chuẩn của AutoDesk và cũng là phần mềm sáng tạo ra định dạng DXF. AutoCAD có thể đọc và chỉnh sửa các tập tin file DXF một cách tự nhiên.
 2. DWG TrueView: Đây là một ứng dụng miễn phí cung cấp bởi AutoDesk để xem và in các tập tin DWG và DXF. Nó giúp người dùng xem nội dung của các tập tin DXF mà không cần phải cài đặt AutoCAD.
 3. LibreCAD: Đây là một phần mềm CAD mã nguồn mở, cho phép bạn xem và chỉnh sửa các tập tin file DXF. Nó cung cấp một tập hợp cơ bản các tính năng thiết kế 2D.

Để mở một tập tin file DXF trên máy tính của bạn:

 1. AutoCAD: Mở phần mềm AutoCAD, sau đó sử dụng tùy chọn “Open” hoặc “Import” để chọn và mở tập tin file DXF.
 2. DWG TrueView: Cài đặt và mở ứng dụng DWG TrueView, sau đó sử dụng tùy chọn “Open” để chọn tập tin file DXF cần xem.
 3. LibreCAD: Cài đặt và mở LibreCAD, sau đó sử dụng tùy chọn “File” > “Open” để chọn tập tin file DXF.

Để chuyển đổi một tập tin file DXF sang các định dạng khác, bạn có thể sử dụng các phần mềm chuyển đổi tập tin hoặc thậm chí sử dụng các phần mềm CAD để lưu lại với định dạng mong muốn. Ví dụ:

 1. Chuyển đổi sang DWG: Bạn có thể sử dụng AutoCAD để mở tập tin file DXF và sau đó lưu lại với định dạng DWG.
 2. Chuyển đổi sang PDF: Bạn có thể sử dụng các phần mềm chuyển đổi tập tin, như Adobe Acrobat hoặc các công cụ chuyển đổi trực tuyến, để chuyển đổi tập tin file DXF sang PDF.

Lưu ý rằng quá trình chuyển đổi có thể dẫn đến mất mát dữ liệu hoặc không thể chuyển đổi một số tính năng đặc thù của tập tin file DXF.