Category Archives: Gia công theo yêu cầu

Gia công theo yêu cầu đặt hàng. Nhận gia công cắt khắc CNC, tiện CNC, gia công dự án, gia công số lượng lớn theo yêu cầu.